"Gustav Adolfi Gümnaasiumi õpetajad streigivad valdavalt kolm päeva, mõned õpetajad vähem," ütles kooli direktor Hendrik Agur Delfile. "Streigi ajaks antakse õpilastele mahukas iseseisev õppekava järgne töö."

Agur selgitas, et kooli juhtkonna ja õpetajate ametiühingu vahel on lepitud kokku põhimõtted, mille kohaselt õpetajatel on õigus streikida ning kasutada kooli ruume streigi aegseteks tegevusteks streigitoimkonna juhtimisel ja kokkuleppel kooli juhtkonnaga.

"Juhtkond toetab õpetajate streiki ja pooled teevad omavahel koostööd," ütles Agur. "Streikivad õpetajad on otsustanud viibida streigipäevadel koolimajas, kuid mitte teha tööd."

Direktori sõnul on streigipäevad planeeritud erinevate tegevustega kooli juhtkonna poolt.

Õppetöö korraldus õpetajate üleriigilise streigi ajal Gustav Adolfi Gümnaasiumis:

7. märts
1.–9. klassi õpilastele on 7. märts kohustuslik koolipäev. Toimuvad viis esimest tundi. Varasemalt õpetajate poolt iseseisvaks tööks antud ülesannetega tunnid viivad läbi kõikide GAG klasside abituriendid ja osaliselt 11. klassi õpilased.

10. –12. klasside õpilastele antakse aineõpetajate poolt iseseisev mahukas kodutöö. Õppekavajärgne materjal tuleb õpilastel omandada iseseisvalt. Samuti toimuvad mõningatele klassidele tunnid mitte streikivate õpetajate poolt.

8. märts
1.–12. klasside õpilastele antakse aineõpetajate poolt eelnevalt iseseisev mahukas kodutöö. Õppekavajärgne materjal tuleb õpilastel omandada kodus iseseisvalt.

Samas toimuvad osadele klassidele tavapärased tunnid õpetajate poolt, kes ei streigi.

9. märts
Ülekooliline 1.–12. klassi suusamatk Nõmme Spordikeskuses ühisstardiga kell 11.00. Distantsid: 6 km ja 12 km.

1.–12. klasside õpilastele antakse aineõpetajate poolt eelnevalt iseseisev mahukas kodutöö. Õppekavajärgne materjal tuleb õpilastel omandada kodus iseseisvalt.

Samuti toimuvad koolimajas mitmed tegevused, näiteks 12.klassile proovieksam eesti keeles ja 7. reaalklassi astumise katsed oma 6. klasside õpilastele.