Ettepanek aasta tähtsaimal vastuvõtul heeroldina üles astuda ei pane Andres Mäharit ei hõiskama ega halama, kirjutab Õhtuleht. "Kui seda asja spordiga võrrelda, siis on kindlasti tegemist millegi maratonilaadsega. Tähelepanu ja selget pilku tuleb säilitada üsna pika aja jooksul," leiab Mähar, et töö on töö.

Mähar teab, et heeroldilt oodatakse külaliste selge ja kõlava häälega väljahüüdmist ning erilisi improvisatsioonivõimalusi teadustaja kitsas ampluaa talle kui näitlejale kahjuks ei paku, kuid kohaletulnute nimede korrektne hääldus tuleb kindlasti eelnevalt selgeks teha.

Varem on heeroldiks ehk kutsutud külaliste ja nende kaaslaste väljahõikajaks olnud Eero Raun, Sergo Vares ning Tanel Jonas.