"Ministeerium toetab võimalikult laiapõhjaliselt rahvaraamatukogude koolitamistega seotud projekte, samuti on oluline toetada Eesti raamatukogude osalemist rahvusvaheliste erialaorganisatsioonide töös," ütles ministeeriumi raamatukogundusnõunik Meeli Veskus.

Tema sõnul on Eestile suur tunnustus see, et siin korraldatakse ka kõrge tasemega rahvusvahelisi üritusi.

Raamatukoguhoidjate ühing sai tegevustoetuseks 8955 eurot.

Rahvusraamatukogu toetas ministeerium 1184 euroga Eesti mäluasutuste suveseminari ning Põlva-,Võru- ja Saaremaa raamatukoguhoidjatele koolituspäevade korraldamiseks.

Tartu ülikooli raamatukogule eraldati 1700 eurot Euroopa Teadusraamatukogude Ühingu (LIBER) 41. aastakonverentsi ning mäluasutuste talveseminari "Digitaalse kultuuripärandi kasutuskeskkond" korraldamiseks.

Pärnu Linnavalitsus sai 500 eurot Pärnu keskraamatukogu koolitusprogrammi "Kaasaegse eesti kirjanduse põhijooni" tarbeks. Samuti 500 eurot sai Kuressaare Linnavalitsus Saare Maakonna Keskraamatukogu koolitusprogrammi "Norra kirjandus ja raamatukogud" jaoks.

Jõhvi vallavalitsust toetati 700 euroga Jõhvi Keskraamatukogu korraldatava XXI vabariikliku maaraamatukogude suveseminar-laagri elluviimisel Ida-Virumaal.

Lisaks sai Eesti Raamatukoguvõrgu Konsortsium 1200 eurot osavõtuks Euroopa Raamatukogude-, Info- ja Dokumentatsiooniühenduste Büroo (EBLIDA ) ja Euroopa Teadusraamatukogude Ühingu (LIBER) töös.

Tallinna Kultuuriväärtuste Ametile eraldati 700 eurot Tallinna Keskraamatukogu raamatukogubussi "Katarina Jee" osalemiseks Rahvusvahelise Raamatukoguühingute ja -asutuste Liidu (IFLA) aastakonverentsil Helsingis.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid