ERL liikmed kiitsid heaks loodava erakonna programmi ja nime.
Kui samad otsused kiidab 24. märtsil heaks ka Rahvaliidu kongress, sünnib kahe organisatsiooni põhjal Eesti Konservatiivne Rahvaerakond.

2011. aasta suvel kohtunud Eestimaa Rahvaliidu ja Eesti Rahvusliku Liikumise esindused leidsid, et põhimõttelisi erimeelsusi nende seisukohtades ei ole. Leiti, et olemasolevad parlamendiparteid on
valijast võõrandunud, omavahel kartelli moodustanud ega esinda rahvuslikke huve Eestis ja et tarvis on uut rahvuslikku ja väärtuspõhist poliitilist jõudu, kes oleks valmis seisma eestluse aadete eest. Suvisel kohtumisel otsustati moodustada ühine töörühm koondamaks jõud, et kindlustada Eesti Vabariigi demokraatlik tulevik, rahva heaolu ja turvalisus.

Töörühma esitatud dokumendid peavad saama heakskiidu mõlema organisatsiooni üldkoosolekul, millega on loodud üheskoos alus uue poliitilise jõu tekkimiseks Eestis.

Ühinemisprotsessi lõpuni jätkab ERL-i juhi kohal Aivar Koitla, juhatusse valiti veel Alar Ehala, Martin Helme, Merike Lillenberg, Aigar Põder, Henn Põlluaas, Ruuben Saal ja Sten-Hans Vihmar.