Vene koolide õpilasi ühendav Õpilasesinduste Assamblee korraldas jaanuaris viis foorumit, kus leiti, et üleminek eestikeelsele õppele on olnud liiga järsk. Täna vene koolide õpilastega kohtunud haridus- ja teadusminister Jaak Aaviksoo sellega ei nõustunud, kuid leidis, et paljud õpilaste püstitatud teemad on olulised,  vahendavad ERR Uudised.

Üheks kaalumist väärivaks ettepanekuks on Aaviksoo sõnul see, et suuremates keskustes võiks gümnaasiumid tulevikus võtta üheks õppesuunaks vene keele ja kultuuri.

Vähemalt esialgu võiks õpilaste arvates olla üleminekukoolides abiõpetajad, kes annaksid vajadusel õpilastele eesti keele lisatunde.