Lisaks ei tohi Rauno katseaja kestel külastada lastele mõeldud internetis olevaid suhtlusvõrgustikke ja suhelda alla 14-aastaste lastega, v.a lähisugulased, ning peab osalema kriminaalhooldaja poolt määratud sotsiaalabiprogrammides.