Euroopa Komisjon teatas reedel Eesti Rahva Muuseumile, et paraku ei peeta muuseumi uue hoone projekti sobivaks ning ERM jääb 32 miljonist taotletud eurost ilma. ERMi direktor Krista Aru võttis seepeale taotluse tagasi, et raha saaksid kasutada teised soovijad.

Kultuuriministeeriumi pressiesindaja Nele Meikar ütles Delfile, et vastavalt üleriigilise tähtsusega kultuuri- ja turismiobjektide väljaarendamise (ÜKT) kavale on tõesti järgmine Euroopa raha toel valmiv objekt Eesti vabaõhumuuseum.

Eesti vabaõhumuuseumi direktori Merike Langi sõnul läheks nende uus peahoone maksma 15,8 miljonit eurot. Selle raha eest valmiks külastuskeskus, kus leiaksid koha vabaõhumuuseumi eksponaadid. Plaanis on ka näiteks promenaad peahoonest mereni.

Euroopa Liidu struktuuritoetust saavad Meikari sõnul taotleda ÜKT investeeringute kavas olevad objektid, mis on saanud positiivse hinnangu. Selliste projektide pingereas ongi esimesel kohal Eesti vabaõhumuuseum. 2009. aastal jäi muuseum taotlejate nimekirjast välja, kuna siis polnud veel detailplaneeringut, mis on Meikari sõnul nüüd peagi linnavalitsuses kinnitamisel.

ERMi taotletud rahast vajaks vabaõhumuuseum vaid poolt, nii et 16,2 miljonit eurot jääks veel vabaks. Pingereas teisel kohal on Tallinna Kultuurikatla rekonstrueerimine, mis peaks maksma minema alla 13 miljoni euro. Seega peaks parimal juhul kärmelt tegutsedes ja tingimustele vastates raha jätkuma vähemalt neile kahele projektile.

Nimekirjas kolmas oleks Narva linna kindluste terviklikuks külastusobjektiks arendamine ning seejärel sihtasutuse Vanatehnika muuseumi projekt ajaloolise tööstushoone taastamiseks ja tehnikamuuseumi rajamiseks.