Praegu töötavad teadurid, restauraatorid-ennistajad ja meistrid kitsastes tingimustes. Siin-seal on põrandatel raamatuvirnad ning osad rekvisiidid ja inventar tihedalt täis topitud ruumides. Esemeid on pilgeni täis ka kitsad inventari laod.

Elektrisüsteemid on vabaõhumuuseumi hoones uuendatud, kuid ühes kohas on põrandas auk, sest vana maja torud jäätusid ja katkine koht tuli välja kaevata. Lisaks peab arvestama amortiseerunud majapidamise pideva hooldamisega.

Direktriss Merike Langi sõnul on probleem ka parkimisega. Suvel ei mahu bussid ja autod kitsukesse parklasse ära, kuid lisaks otsivad parkimiskohti seal ka tervisesportlased. Uue külastuskeskuse juurde tuleks suuremad parklad, kuhu mahuks bussid ja paarsada autot.

Eelmisel aastal külastas vabaõhumuuseumi, mis tegutseb nüüd agaralt uue hoone projekti kallal, 129 000 inimest. Eskiisiprojekti järgi on uue maja alumised korrused maa sees ja ülemised künka või mäena maastikus, muldkattega. Peahoonet hakkaks merega ühendama promenaad.