"Selgusetuks jääb, kuidas arvestab Teie poolt esitatud eelnõu Eesti elektritarbijate pikaajalist huvi vähendada Eesti elektriportfellis saastava ja tulevikus järjest vähem konkurentsivõimelise põlevkivielektri osakaalu. Pigem sisaldab eelnõu muudatusi, mis proovivad põlistada põlevkivielektri positsiooni," kritiseerib reformierakondlane Pentus majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Partsile (IRL) saadetud kirjas eelnõu.

Pentuse sõnul on põlevkivielekter kõige saastavam ja seetõttu ka tarbijale kõige koormavam elektritootmise viis Eestis ning püüe põlistada põlevkivielektri positsiooni tähendab tarbijale juba lähitulevikus kõrgeid kulusid ja on tarbijatele kahjulik.

"Juba praegu kulutame eelarvest kümneid miljoneid eurosid põlevkivi tuhamägede põhjaveele ohutuks tegemiseks. Eestis õhku paisatavast CO2-st ligi 70 protsenti pärineb põlevkivienergeetikast. Kõigist Eestis toodetavatest jäätmetest üle 80 protsendi on seotud põlevkiviga. Ligi 80 protsenti kogu Eesti vee kasutamisest kulutatakse põlevkivielektri tootmise käigus," toob Pentus välja.

"Eesti maksumaksjad kannavad tõenäoliselt endale teadmata lisaks igakuiste elektriarvete tasumistele enam kui miljardi euro ulatuses põlevkivielektri täiendava toetamise koormust," lisab Pentus.

Pentuse arvates vajab Eesti saastava elektritootmise põlistamise asemel kaugele vaatavat ja konkreetset tegevuskava, kuidas hiljemalt aastaks 2050 on Eesti saastava ja tarbijale koormava põlevkivielektri asendanud mitmekesise ja tarbijale mõistliku hinnaga kättesaadava elektriportfelliga.

Minister toob välja, et kõik üksikud otsused peavad sellest konkreetsest tegevuskavast ja eesmärgist ka lähtuma.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium saatis 31. jaanuaril kooskõlastusele seaduseelnõu, mis seob taastuvenergia tasu maksmise tootjatele elektrienergia ja CO2 börsihinnaga ja vähendaks elektriarvet leibkonna kohta keskmiselt kolm protsenti ehk 10 eurot aastas.

Majandusminister Juhan Partsi sõnul tuleb silmas pidada, et reguleeritud turul elektrit ostvatele inimestele on taastuvenergia tasu kasv olnud suurim elektri hinna kallinemist põhjustav tegur viimastel aastatel. "Seega ootame kooskõlastusringi jooksul taastuvenergia tootjatelt ja teistelt osapooltelt ettepanekuid, mis arvestaks ka tarbijate huve," lisas ta.