Koguduse liige Külli Sulg kirjutab kultuuriminister Rein Langile saadetud kirjas, et rahvuskaaslaste 2004-2008 ning 2009-2013 programmide kohaselt on Eesti riik eelnevatel aastatel toetanud Peterburi Jaani koguduses eestikeelsete jumalateenistuste ja kiriklike talituste läbiviimist kaks korda kuus. Jaanuaris aga teatas Eestist saabunud pastor Enn Salveste kogudusele, et alates käesoleva aasta märtsist ei ole EELK-l enam võimalik lähetada Peterburi oma vaimulikke, sest programmi raames on lõpetatud selle tegevusala rahastamine, kirjutab ERR Uudised.

Nüüd pöördubki kogudus kultuuriministri poole palvega aidata kaasa probleemi lahendamisele ning leida võimalus Peterburis jumalateenistusi läbibiivate vaimulike viisa-, sõidu- ja lähetuskulude katmiseks rahvuskaaslaste programmi rakendamiseks eraldatud summadest.

Kogudus juhib tähelepanu sellele, et Jaani kirik on Peterburis ja Leningradi oblastis ainus koht, kus on kaks korda kuus võimalik kuulata eestikeelset jumalasõna.