Hetkel on ACTA on allkirjastanud 22 Euroopa riiki. Eesti seda veel teinud ei ole. ACTA ratifitseerimise Euroopa Liidu tasemel otsustab juunis Euroopa Parlament. Eestis ei ole veel hetkel ka täit selgust, kas ACTA peab ratifitseerima riigikogu või piisab valitsuse allkirjast. Küsimusega tegelevad välisministeerium ja justiitsministeerium.