Jaanuaris toimus riigikogus seaduse eelnõu esimene lugemine, mis muudab kehtivat kollektiivlepingu seadust kardinaalselt, teatas Eesti raudteelaste ametiühing.

Koalitsiooni rahvasaadikud hääletasid seaduse muudatuse poolt. Seni kehtiva seaduse alusel sõlmitud tähtajatu kollektiivlepingu tahetakse nüüd muuta tähtajaliseks. See annab võimaluse sõlmitud kollektiivleping ühepoolselt üles öelda.

"Selle seaduse vastuvõtmisega on valitsusel ainult üks eesmärk: panna löögi alla töötajate sotsiaalsed garantiid ja kaitsed nendes ettevõtetes, kus on toimivad ametiühingud ja kehtivad kollektiivlepingu suhted. Valitsus soovib sekkuda kollektiivsetesse suhetesse ja sellega tekitada kahju töötajate huvidele. Sellega teeb valitsus veel ühe teene tööandjatele, kes ei taha läbi viia konstruktiivseid läbirääkimisi ja arvestada töötajate vajadustega," leiab Eesti raudteelaste ametiühingu esimees Oleg Tšubarov.

"Ametiühingu esindajad viivad ettevõtetes läbi töötajate koosolekuid eesmärgiga selgitada tekkinud olukorda ja samuti välja selgitada, kas töötajad on valmis aktsioonideks ja osalemiseks streigis.
Eesti ametiühingute keskliit arutab erakorralisel juhatuse koosolekul 9. veebruaril aktsiooni läbiviimise võimalust kollektiivlepingu seaduse eelnõu vastu. Kui Eesti ametiühingute keskliit otsustab üldstreik läbi viia, siis alustab Eesti raudteelaste ametiühing ettevalmistamisi streigi läbiviimiseks kogu raudtee sektoris," kinnitas Tšubarov.

Eesti raudteelaste ametiühing esindab töötajaid AS-is Eesti Raudtee, AS-is Elektriraudtee, AS-is Edelkaraudtee, AS-is Go Rail ja teistes raudtee ettevõtetes.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid