Alates 2003. aastast kohtu peaprokuröriks nimetatud Luis Moreno-Ocampo tunnustas kõrgelt Eesti tegevust õigusriigi põhimõtete levitamisel ja inimõiguste eest seismisel, teatas valitsuse kommunikatsioonibüroo.

„Tänapäeva maailm vajab selgemaid alusreegleid ning inimeste põhiõiguste jõulisemat kaitset. Mul on hea meel, et Eesti on selles vallas eesrinnas. Väikse riigina ei saa Eesti end jõuga maksma panna, seda enam on teil aga võimalus oma hea maine ja ühiskonna suure õiguskuulekusega olla paljudele teistele riikidele eeskujuks,“ lausus Moreno-Ocampo.

Möödunud aasta detsembris valis rahvusvahelise kriminaalkohtu liikmesriike ühendav esinduskogu Eesti diplomaadi Tiina Intelmanni kolmeks aastaks oma presidendiks.

Ansip tunnustas Moreno-Ocampot tema töö eest kriminaalkohtu esimese peaprokurörina. „Nende aastatega olete oluliselt kujundanud kohtu nägu ning kasvatanud selle mõjukust rahvusvahelisel areenil,“ lausus valitsusjuht.

Peaminister lisas, et Eesti toetab igati meie ekspertide kaasamist rahvusvaheliste organisatsioonide töösse.

Alates 2012. aasta juunist võtab Gambia päritolu senine aseprokurör Fatou Bensouda üle senise peaprokuröri kohused.

Rahvusvaheline kriminaalkohus on täiendav riiklikele kohtutele, ning toimetab kriminaalmenetlust üksnes siis, kui kuriteo toimepanija enda riik ise ei soovi või ei ole suuteline isikut kohtu alla andma. Kokku on kohus algatanud uurimise 14 kohtuasjas 27 isiku suhtes, üheksa isikut on kohtu vahistamiskäsu alusel tagaotsitavad. Rahvusvaheliselt enam tähelepanu on pälvinud Sudaani presidendi Omar al-Bashiri vahistamiskäsk.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid