"Mõned punktid on siiski selged, ehkki omavahel vastuolus. Nimelt, esiteks, Eesti Vabariigi okupeeritus ja inkorporeeritus Nõukogude Liidu poolt on teema, mille käsitlemisele tahab VEE kehtestada moratooriumi kuni Nürnbergiga analoogilise „juriidilise kohtuotsuse“ saabumiseni," kirjutas Rummo.

"Ja teiseks, „venelased ei ole ega saa olla okupandid ega nende järeltulijad“. Kuidas seda viimast – või ka vastupidist sellele – saab Stanislav Tšerepanovi ja tema asetäitja Gennadi Afanasjevi enda loogikat järgides, s.t. ilma kohtuotsuseta nii veendunult väita kõigi venelaste kohta, jääb mõistatuseks (nagu tegelikult üldse okupatsiooni mõiste juriidiline sidumine selle teostajate etnilise päritoluga)," imestas ta.

"Suurim mõistatus on aga, kuidas saaks Nürnbergi-taolist rahvusvahelist kohtuasja ettegi valmistada, kui selle teemade käsitlemine ühiskonnas moratooriumiga ära lämmatada."

Täismahus ilmub Rummo arvamuslugu homses Delfi arvamusrubriigis.