Vene Erakonna juhid püüdsid suunata ühiskonna tähelepanu sellele, et meie minevikule tuleb anda hinnanguid vastavuses 2002. aasta riigikogu avaldusega "Okupatsioonirežiimi kuritegudest Eestis,“ kus on märgitud, et „Saksamaa natsionaalsotsialistliku režiimi kuriteod on hukka mõistetud autoriteetsel rahvusvahelisel tasandil, kuid Nõukogude Liidu kommunistliku režiimi samaväärsed kuriteod on hukka mõistmata“.

„Arvame, et ühiskonna lähtekohaks Nõukogude Liidu kommunistliku režiimi hukkamõistmisel võiks olla jõustunud kohtuotsus samaväärselt Saksamaa natsionaalsotsialistliku režiimi kuritegudega. Selliste kuritegude hindamisel ei saa lähtuda erinevate poliitikute tõlgendustest, eriti kui nad seostavad kommunistliku režiimi ja venelasi. See ei saa olla usu küsimus. Venelased ei ole ega ei saa olla okupandid ega nende järeltulijad,“ seisab VEE juhtkonna avalduses.

Stanislav Tšerepanovi kinnitusel oli tema sõnum ennekõike see, et minevikku ei tohiks poliitilises võitluses ära kasutada. „Me peame rääkima traagilistest ajaloosündmustest, kuid neid ei tohi kasutada ühiskonna lõhestamiseks ja eri rahvuste vastandmiseks,“ ütles Tšerepanov.