„Ma soovitaksin neile inimestele Venemaal, kes on väga mures selle pärast, mis Lätis toimub, vabal hetkel lugeda presidendikandidaadi, härra Putini artiklit, milles ta osutab üsna täpselt, et sisuliselt põhinevad ka Venemaa Föderatsioonis küsimused, mis puudutavad riiklikku identiteeti ja riigi kujundamist, keelel. Härra Lavrov peaks jälgima seda, mis tema enda kodus toimub,“ ütles minister Läti Televisiooni hommikuprogrammis BNS-i vahendusel.

Rinkēvičs meenutas, et välisministeerium on juba korduvalt väljendanud oma arvamust Lavrovi avalduste kohta, viidates, et referendum on Läti siseasi, ning mitte ükski riik ei tohiks selliseid teemasid kommenteerida, üritades seda protsessi mõjutada.

Kommenteerides Euroopa Parlamendi saadiku Tatjana Ždanoka algatust, kes tegi ettepaneku koguda allkirju nõudmisele anda rahvusvähemuste, kaasa arvatud vene vähemuse, keeltele Euroopa Liidus ametlik staatus, ütles Rinkēvičs, et see on juriidiliselt ebakorrektne ning sunnib lõpptulemusena Ždanoki poolehoidjaid pettuma.

„Poliitikutel on tõepoolest viimane aeg mõista, et ei ole vaja tegeleda selliste algatuste edendamisega, mis võivad kaasa tuua väga suure avalikustamise, aga neid, kes jäävad uskuma neid suhteliselt vastutustundetuid samme, ootab lõppude lõpuks pettumine, seejuures saavad kahju ka algatajad ise,“ kinnitas diplomaat.

Lavrov ütles eelmise nädala lõpul, et inimesed, kes Lätis vene keelele teise riigikeele staatust nõudva referendumi algatasid, soovivad taotleda õiglust.

„Ma ei hakka referendumi tulemusi prognoosima, ent siinkohal on tähtis see, et inimesed soovivad olla kuulda võetud. Nad tahavad, et austataks nende õigust rääkida, mõelda, kasvatada lapsi oma emakeeles,“ ütles Lavrov 2011. aasta tulemustele pühendatud pressikonverentsil.

„On vaja, et kõigil oleks õigus rääkida selles keeles, mida neil on mugav rääkida, millega ollakse harjunud, mida tahetakse näha rääkimas oma lapsi, neid saamas haridust, ametit,“ kuulutas Lavrov.

Vene peaminister Vladimir Putin kinnitas esmaspäeval avaldatud järjekordses valimisartiklis, et Venemaa karmistab veelgi immigratsiooniseadusi, ning et töötada soovivad sisserändajad peavad alates tulevast aastast läbima eksami, millel testitakse nende vene keele oskust, Venemaa ajaloo, kirjanduse ja seaduste tundmist.

Samuti kinnitab valitsusjuht, et Venemaa riikluse alustalaks on vene rahvas, kelle ajalooliseks suurmissiooniks on liita ja tugevdada tsivilisatsiooni, mille määratlevad ühine kultuur ja ühised väärtused. Putin nimetab seda kultuurikoodiks, toonitades, et selle hoidmisel ja arendamisel on suur osa haridusel.

„Hariduse ülesandeks on anda igaühele see absoluutselt kohustuslik maht humanitaarteadmisi, mis moodustab rahva identiteedi aluse. Ja esmajoones peab jutt käima selliste ainete rolli suurendamisest haridusprotsessis nagu vene keel, vene kirjandus, ühiskondlik ajalugu,“ kirjutab Putin.