Peaminister selgitas, et Eesti Post peab tagama igas vallas vähemalt ühe postkontori olemasolu ja igale vallaeanikule postiteenuse üks kord päevas kuus korda nädalas. Maakohtades on Ansipi sõnul nõudlus kirja- ja pakiteenuste järele minimaalne, kuivõrd suurema osa postiasutuste käibest moodustab kaubamüük ja postipanga teenused.

Eesti Post pani postkontoreid kinni Ansipi sõnutsi seetõttu, et nende teenuseid kasutati vähe. Kui postkontorit külastavad vaid üksikud kliendid päevas, siis on peaministri kinnitusel majanduslikult otstarbekam pakkuda samu teenuseid mõnel muul viisil. Väihekülastatud postkontorite näitena tõi Ansip Ruusmäe ja Koiküla postkontorid.

Peaminister tunnistas, et universaalse postiteenuse osutamisega kaasneb Eesti Postile märkimisväärne kahjum. Samas leidis ta, et universaalse postiteenuse osutamine ei peagi olema alati kasumlik. Ansipi sõnul peab lähtuma mõistlikust majanduslikust otstarbekusest.

Peaminister selgitas, et suletud postkontorite piirkonnas ei ole elanike juurdepääs universaalsele postiteenusele halvenenud, kuna maapiirkonnas lähimast postkontorist enam kui viie kilomeetri kaugusel elavale inimesele peab Eesti Post osutama universaalset postiteenust selle isiku elu- või asukohas, mida Eesti Post ka teeb.

Ansip rõhutas, et Eesti Posti töötaja kohalekutsumine on seejuures tasuta, maksta tuleb vaid tarbitud universaalse postiteenuse eest. Motokandega pakutav universaalne postiteenus on samaväärne postkontoris pakutavaga ning isik ei pea tegema kulutusi transpordile, et postkontorisse jõuda, kuna saab teenuse kätte oma elu- või asukohas.

Miinimumnõuded postiasutuste paiknemisele ja teenuste kättesaadavusele on kinnitatud majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi määrusega. Konkurentsiameti ülesandeks on jälgida, et postkontorite sulgemisega ei halvene universaalse postiteenuse kättesaadavus ning täidetakse riigi poolt teenuse osutamisele seatud nõudeid.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid