Kalda (37) kaebas Tartu vangla kohtusse, kuna ta oli neli korda paigutatud kambritesse kokku kaasvangidega, kelle eluviisid ja tõekspidamised talle ei meeldinud, vahendas ERR Uudised.

Kalda väitel oli vangla teadlik, et ta on mittesuitsetaja, budist ja ta soovib kanda karistust üksikkambris, kuid sellele vaatamata oli vangla teda korduvalt paigutanud kambritesse kokku talle mittesobivate kaaskannatajatega.

Kalda hinnangul rikkus vangla oma tegevusega tema tervist ning ta pidi seetõttu kannatama, taluma ebameelduvusi ja stressi.

Nii Tartu halduskohus kui ka Tartu ringkonnakohus jätsid Kalda kaebuse vangla vastu rahuldamata. Samale seisukohale jõudis ka riigikohus.