Kirsman ütles Delfile, et lapsevanemate liit ei ole ametiühing, kes kutsub streikima. „Streik on ikkagi äärmuslik abinõu oma õiguste nõudmiseks, meie põhimõte on mitte lippudega tänaval olla, aga pigem läbi rääkida,“ ütles Kirsman juhatuse liikmena välja oma arvamuse, sest liidu ametlikku seisukohta veel õpetajate streigi küsimuses kujundatud pole.

„Minu suu ei tõuse kutsuma õpetajaid mitte streikima,“ lausus ta. „Õpetajate töö on ikka niivõrd oluline ja ka lapsevanemate soov on, et nende laps saaks võimalikult hea hariduse ja selle taga on hea õpetaja. Kahtlemata on palk üks motivaator, mis head õpetajad koolis hoiab.“

Kirman avaldas lootust, et täna on koolis veel parimad õpetajad, aga see ei pruugi nii olla nelja või viie aasta pärast, kui praegune olukord jätkub ja õpetaja kutse on alaväärtustatud.

Mida lapsed õpetajate streigipäeval teevad?

Kirsman tunnistas, et mõnes mõttes tekib õpetajate strigipäeval probleemne olukord küll, et mida siis lapsed sel päeval teevad.

„Õpetajatel on kahtlemata õigus streikida ja oma õigusi nõuda, aga teiselt poolt tekitab see väga palju probleeme eriti nooremate laste vanematele. Paljude vanemate jaoks on küllalt suur mure jätta laps terveks pikaks päevaks üksi koju.“

Tema sõnul peaks kool lapsevanemaid teavitama kavandatavast tööseisakust. „Eks see on iga lapsevanema oma vastutus, kas ta saadab lapse kooli või jätab koju. Kui ikka väga pikalt ette öeldakse, et sel päeval õppetööd ei toimu, siis on vanemal ka õigus laps koju jätta.“

Kui aga lapsed on koolis, siis on koolipidajal kohustus see päev lastele turvaliselt sisustada. Kirsman meenutas eelmist õpetajate streiki, mil ta ise õpetajana koolis töötas, et tolle kooli vanemad õpilased ja õpilasomavalitsus sisustas streigi tunnid.