Praxise juhatuse esimees Annika Uudelepp rääkis, et osalusdemokraatia toimimiseks on hädavajalik informatsioon. Tema sõnul on poliitikutele kõige lihtsam valijat loosungitega eksitada, kuid loodud veebilehe eesmärk ongi anda kõigile osapooltele infot nii, et ühel osapoolel ei oleks infomonopoli.

„Valvamise projekt on üles ehitatud nii, et oleks võimalik jälgida, kaugel mingi valitsuse antud lubaduse täitmine on ja seda sisuliselt, mitte ainult märkusega „tehtud“,“ kõneles Uudelepp. Ta avaldas lootust, et see mõjutab ka erakondi olema tulevikus selgemad oma lubaduste sõnastamisel.

Tema sõnul on eesmärk jälgida, mis konkreetse lubaduse täitmisega on paremaks muutunud ja kaugel on lubaduste elluviimine - alustatud, edasi lükatud, hilinenud täitmisega.

Uudelepa sõnul on tegijate soov teha seda mitte kui tuumateadust, vaid nii, et kõigil oleks võimalik valitsuse tegevusel silma peal hoida. Samuti luua dialoogikultuuri ja dialoogipartnerit, et kaasatud ei oleks mitte ainult need umbes 30 eksperti, kes täna otseselt valvuritena kaasa löövad ja vähemalt kord kvartalis kõik valdkonnad läbi vaatavad.

Ajakirjandusele konkurentsi ei paku

Algatuse „Valitsemise valvurid“ toetaja Mall Hellam Avatud Eesti Fondist rääkis, et rahaliselt on fond programmi „Avatud valitsemine“ raames juba aastaid toetatud mitmeid algatusi nagu näiteks valimiste hea tava koostamine ja valimiskompass. Ettevalmistamisel on kaasava eelarve programm, mis peaks andma kohalikele elanikele võimaluse kaasa lüüa omavalitsuse eelarve koostamisel.

„Meil peab olema võimalus operatiivselt jälgida valitsuse lubaduste täitmist ja anda tagasissidet,“ lausus Hellam. Täna tutvustatud veebikeskkond on tema sõnul eriti lai ja käepärane. Lisaks märkis ta, et seda hetkel vaid eestikeelset kanalit modereeritakse, et hoida sõbralikku atmosfääri.

„See ettevõtmine ei kavates ajakirjandusega konkureerida, vastupidi, me kutsume üles uut tööriista katsetama,“ kinnitas Hellam. „Teretulnud on ka uued ideed ja tehnilised lahendused.“
Hellam avaldas lootust, et uus veebikeskkond valvurid.ee tekitab pretsedendi selles mõttes, et riigi valitsemine muutub avatumaks. „Meil on nüüd mälu olemas, muidu asjad ununevad,“ lausus ta.

Valvurid toetavad valitsust

Avatud Eesti Fondi nõukogu esimees Linnar Viik märkis, et meie ühiskond on jõudnud punkti, kus meil on vaja toetada kodanikuühiskonda ja teiselt poolt toetada ka valitsust. „Meie diskussioonides on olnud selge arusaamine, et tegemist on valitsuse tegevust toetava algatusega, kus me püüame omalt poolt tulla appi valitsemisprogrammi täitmisel, et nad ei oleks üksi,“ kõneles Viik.

Viik meenutas, et Eesti ajaloos on olnud näide, kus peaminister on ära öelnud ülikoolide ja ettevõtluse esindajate koostööettepanekutest väitega, et neil puudub mandaat.

Viik märkis, et avaliku info hulka, mida töödeldakse, kuulub üha rohkem mittetekstilist informatsiooni kuni genoomideni välja. „Meie oleme keskendumas kõrgemat mõttetegevuse lendu nõudvale informastioonile – koalitsioonileppele,“ ütles Viik, kelle sõnul võib ikka veel kohata suhtumist, et see on kivisse raiutud dokument, mida muuta ega täiendada ei või.

„Üha rohkem hinnatakse head valitsust selle järgi, et kirjapandu vajab ajakohastamist või täiustamist,“ rääkis Viik. Valvurid.ee toobki tema sõnul koalitsioonilepingu ülevaatuse, nende tegevuste summeerimise ja gruppeerimise, mis peaks andma võimaluse hinnangunguteks valitsuse tehtavale tööle.

Viik rääkis, et olukorras, kus meid on tabanud informatsiooni üleküllus, on muutunud küsimuseks avaliku info kättesaadavus. Valvurid.ee suudab tema sõnul tuua sisse eripalgelist vaadet valitsuse tegevusprogrammile. „Lõpptulemusena suudame väikse vennana selle tegevuse eest hea seista,“ lausus ta.

Viigi sõnul näeb Avatud Eesti Fond konkreetse algatuse juures, et tegemist on pikaajalise investeeringuga, mis ei piirdu ainult veebilehe avamisega, vaid võimaldab ka järgmiste valimiste eel hinnata valistuse senist tööd.

Vaatluse all 535 valitsuse lubadust

Mõttekoja Praxis algatuse eestvedaja Hille Hinsberg ütles veebikeskkonda tutvustades, et aluseks on võetud valitsuse tegevusprogramm, kus on kirjas valitsuse lubadused. Kokku on vaatluse all 535 tegevust, mida saab sirvida selle alusel, mida on viimati kommenteeritud või hinnatud.

„Siit kaudu ei saa teada, milline on tervishoiu olukord Eestis, küll aga saab siit teada, mida valistus teeb selleks, et tervishoiu olukorda Eestis praemaks muuta,“ tutvustas Hinsberg uut veebilehte.

Valvuritena on kaasatud õppejõud ja eksperdid, teiste hulgas näiteks Liia Hänni ja sotsioloog Juhan Kivirähk. Näiteks jälgib ja valvab naabrivalve turvalisuse ja korrakaitse valdkonda.

Hinsberg rõhutas, et valvurid.ee kommentaarium on modereeritav ning sõim ja laim sinna ei kuulu. Valvuritele on väärtuslik allikas riigikantselei tegevus, nad otsivad infot veebis surfates ja küsides ka otse ametnikelt, tutvustas ta töö põhimõtteid.

„Kui aeg on küps, siis anname ka hinnangu tehtu kohta,“ ütles Hinsberg mõeldes valimistsükli lõpule. „See mälu, mis siin tekib ja on samm-sammult kirja pandud, jääb alles ka järgmisteks valimisteks ja väga tore, kui valitsus ise oma tagevusprogrammi muudaka, äkki loobuda mõnest lubadusest või muuta seda ja täpsustada.“