Miiduranna külas ja Haabneemes, vahetult Haabneeme rannaga külgneval alal on Viimsi valla käsutuses viiest kõrvuti asetsevat kinnistust koosnev maaüksus. Tegu on väärtusliku, ümbritsevast veidi kõrgemal asuva mereäärse alaga, kust avaneb vaade vanalinnale ja Tallinna lahele, selgitas Viimsi vallavanem Haldo Oravas, kes on ka ise Eesti Kunstiakadeemia vilistlane Delfile.

EKA saaks koha perspektiivikal ärimaal

See on kunagine tööstusala, kust hooned on lammutatud ning kuhu väärika asukoha ja mere läheduse tõttu on kavandamisel perspektiivne sotsiaal- ja ärimaa. Alale mahuks mitu avaliku otstarbega hoonet- on need siis seotud hariduse, halduse, kultuuri või puhkuse - meelelahutusega. "Siia on arhitektuuribüroo „Kosmos” mõned aastad tagasi visioneerinud põneva kujuga kontserdimaja," rääkis Oravas, et koht on väärikas, nähtav Tallinna lahelt ning eeldab esinduslikku arhitektuuri. Kõrvalkinnistul, supelranna alguses, silma riivavad endised „Kirovi” kalatööstuse hooned kuuluvad tulevikus likvideerimisele.

Kui päevakorrale tõusid probleemid seoses Kunstiakadeemia asukohaga, pakuti volikogu istungil välja idee, kutsuda kõrgkool Viimsisse. Viimsis on ennegi kõrgkool asunud, Concordia ülikool, kes headel aastatel kavandas uue õppehoone ehitamist mõisapargi naabrusse ning kelle kunagist tegevust tuletab tänaseni meelde„Ladina kvartali” nimeline kinnistu, kuhu pidi tulema üliõpilaslinnak. Ülikooli aega meenutatakse Viimsis tänaseni hea sõnaga.

EKA lubas asja arutada jaanuaris

Kunstiakadeemia poolt saime peagi vastuse, ettepanekuga kohtuda jaanuaris, kuna aastalõpp oli neil kiire. Tänaseks pole läbirääkimised veel alanud. Kõne alla tuleks hoonestusõiguse lepingu sõlmimine. "Kinnistut müüa pole Viimsil seni plaanis ning see poleks ka Kunstiakadeemiale hetkel jõukohane. Viimsi on läbirääkimisteks endiselt avatud," kinnitas Oravas. 

Põhimõtteliselt võiks Viimsisse rajada seni planeeritud kujundusega Kunstiakadeemia õppehoone. Probleemiks võib olla detailplaneeringu kohustus, kuna senine tootmismaa tuleb läbi planeeringumenetluse muuta ärimaaks. Planeering on volikogu poolt algatatud.

Kõnealuse ala vahetusse lähedusesse on kavandatud rajada Viimsi Kooli ja International School of Estonia, ehk Eesti Rahvusvahelise Kooli koostöös uus üldhariduskool, mida vald nimetab Tulevikukooliks. Selle kooli arhitektuurikonkurss on lõppenud ja koostatakse detailplaneeringut.