"Täna on ajalooline päev," ütles pärast allkirjastamist sotside esimees Sven Mikser. "Sotside ja Vene Erakonna ühinemine on tulevikku suunatud samm, mis ühelt poolt aitab kaasa sotsiaaldemokraatide eesmärkidele saavutamisele ja teisalt annab vene emakeelega eesti kodanikele väljundi osalemiseks Eesti ühiskondlikus ja poliitilises elus. Rahvuslikul pinnal ehitatud erakondade aeg on kaasaegses Eesti poliitikas otsa saanud, nurgakiviks on ikkagi erakonna maailmavaateline pool," lausus Mikser.

"Oleme veendunud, et Eesti riik suudab kesta läbi aegade ja olla edukas vaid siis, kui selle arendamisse on aktiivselt kaasatud kõik inimesed, kes on oma saatuse Eestiga sidunud. Ühinedes tahame anda kõigile kodanikele motivatsiooni ja võimaluse olla kaasatud ühiskondlikku ja poliitilisse ellu," sõnas Vene Erakonna esimees Stanislav Tšerepanov. "Tegelikult see vastasseisu mustvalge poliitika, mis on viimastel aastatel toimunud Ansipi ja tema sparringpartneri Savisaare poolt, on juba ära tüüdanud ja ühiskond on sellest väsinud," lisas Tšerepanov.

Kahe erakonna ühinemislepingu preambulas seisab, et leping allkirjastatakse sooviga ehitada Eestis riiki ja ühiskonda, mis on rajatud vabadusele, õigusele ja õiglusele ning kus igale kodanikule, sõltumata tema varanduslikust staatusest, elukohast, emakeelest, päritolust ja usutunnistusest, on loodud võrdsed võimalused eneseteostuseks ning osalemiseks riigielu korraldamises ja juhtimises. Eesmärgiks on samuti võõrandumise ja vastandumise vähendamine, kõigi kogukondade ja gruppide kaasamine ning Eesti sotsiaalselt ja regionaalselt tasakaalus arengu tagamine.

Kahe erakonna koostööd käsitlevad läbirääkimised said alguse novembri lõpus, pärast SDE sotsiaaldemokraatide kodanikupäeval tehtud üleskutset, milles erakonna juhatus kutsus sotsiaaldemokraatidega ühinema kõiki demokraatlikke väärtusi hindavaid teisest rahvusest Eesti kodanikke ja nende ühendusi.

Ühinemisprotsessis on Sotsiaal­demokraatlik Erakond ühendaja ja Vene Erakond ühendatava rollis, seega ei muudeta kahe erakonna ühinemisel Sotsiaaldemokraatliku Erakonna nime ega registrikannet.