„Valitsus hindas, et arenenud kodanikuühiskonna üheks tunnuseks on see, et on olemas vabakond ja pidevalt demokraatiaga tegelevad sihtasutused,“ rääkis Michal. Küll juhtis ta tähelepanu mimele aspektile.

Ministri sõnul on kõige olulisem usaldusväärsuse küsimus. „DASAde tegevus peab olema selgelt lahus parteide tegevusest, ainult siis saavad nad olla usaldusväärsed,“ rääkis Michal ja lisas, et DASAd ei tohi sekkuda igapäevapoliitikasse, ega tegeleda valimiskampaaniate korraldusega.

Eelnõusse lisati siseministeeriumi ettepank, et kaaluda erinevaid demokraatia arendamise kontrollmehhanisme. Ühe ettepanekuna võiks ministri sõnul kaaluda, et see kontroll oleks sarnane erakondade rahastamise kontrolliga.

„See kontroll peab olema üsna range, muidu pole nende asutuste usaldusväärsust üldse võimalik tagada,“ rääkis Michal. „Parim kontroll on see, et kõik nende tulud ja kulud on avalikud.“

Ettevõtete poolt demokraatia arendamise sihtasutuste rahastamist ei pidanud ta mõistlikuks.

Valitsus peab Michali sõnul väga oluliseks, et riigikogus oleks eelnõu arutelu võimalikult laiapõhjaline. „Sellised sihtasutused ei saa tekkida ootamatult,“ rääkis ta. „Sellised sihtasutused loovad ajas täiendavat väärtust, nad kirjeldavad demokraatia arengut ja on ka kriitilised erakondade suhtes.“

Meis lööb välja Rehepapp

Peaminister Andrus Ansip rõhutas, et tema meelest on see loomulik, et raha saadakse maailmavaate propageerimiseks, mitte valimiskampaania tegemiseks.

„Mulle tundub, et vahel lööb meis Rehepapp välja,“ lisas Ansip. „Me oleme ise piisavalt saanud, me peaksime tagasi andma.“

„Me oleme erinevate fondide toel saanud palju toetust, minu meelest on see päris loomulik, et meie erakonnad annavad nüüd abi nendes riikides, kus alles hakatakse demokraatlikku süsteemi looma,“ rääkis Ansip. „Meie oleme seda abi saanud, otse loomulik oleks, et meie erakonnad annaks nüüd nõu näiteks Moldovas ja Ukrainas.“

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid