"Tasuta lõunaid ei ole olemas, järelikult tuleb see raha kellegi arvelt leida. Ainuüksi piletimüügist saamata jääv tulu käesolevat aastat arvestades oleks ca 20 miljonit eurot. Kelle arvelt see raha võetakse? Kas see tuleb teede remondist või kui mitmekordseks tõstab linn selleks mittetallinlaste piletihinna," küsis Pillak. 

Tallinna ühistranspordi kasutajaid oleks oluliselt rohkem ja nende meel rõõmsam, kui selle kvaliteet oleks parem, kaasaegsem. "Propagandistlike loosungitega „Kõigile tasuta transport“ pakutavat teenust paraku paremaks ei muuda," selgitas Pillak Delfile. 

"Mina ei näe linna poolt korraldataval rahvaküsitlusel mõtet - sama hästi võiks inimestelt küsida, kas nad soovivad, et linn hakkaks neile palka maksma. Rahvaküsitluse näol on tegu Tallinna maksumaksjate raha ebaotstarbeka kasutamisega," leidis Pillak.