Selle aasta suvel esitas MTÜ Wikimedia Eesti taotluse enda kandmiseks tulumaksusoodustustega mittetulundusühingute, sihtastuste ja usuliste ühenduste nimekirja. Sinna saamiseks peab vastama mitmetele tingimustele. Ühing peab tegutsema avalikes huvides, olema heategevuslik, mitte tegelema ülemäärase ettevõtlusega, pakkuma teenuseid peamiselt tasuta jne.

Wikimedia Eesti kirjutab oma blogis, et uskus olevat tulumaksusoodustuse samaiseks igati sobilik: "Tegutseme avalikes huvides, ettevõtlusest kasumi saamisega ei tegele, kogu töö on vabatahtlik (juhatuseliikmete tasuks saadavad tühised eurod on sisuliselt telefonikompensatsioon), kõik pakutavad teenused on kõigile tasuta, püüame soodustada Vikipeedia vabatahtlike kaastööliste tööd, mis loob tohutut väärtust, järelikult teeme vabatahtlikult mõõtmatutes kogustes head. Tulumaksusoodustus aitaks teha seda tööd paremini ja mugavamalt. MTÜ põhikirjas on mitu punkti, mille sõnastus pandi sinna spetsiaalselt nimekirja saamise eesmärgiga."

Maksu- ja Tolliame jättis taotluse rahuldamata, kuna Wikimedia Eesti ei toetavat neid sihtrühmi, kes on ühiskonnas teistega võrreldes halvemal järjel ja ei saa endaga hakkama. "Maakeeli öelduna – me ei jaga vaestele ja kodututele raha. See paistab seaduse järgi olevat heategevuse definitsioon," leiab Wikimedia Eesti esindaja Teele Vaalmaa. "Loomulikult esitasime me vaide, sest sellise absurdsusega me nõus ei ole. Vaides oli rõhutatud, et just vähene haridus ja puudulik ligipääs olulisele infole on enamasti see, mis inimeste elujärge halvendab. Vikipeedia, mis on kõige kättesaadavam ja järjest kvaliteetsem infoallikas, aitab selle probleemiga võidelda."

Maksuamet jäi aga oma otsusele kindlaks, väites, et “MTA leiab, et vaide esitaja põhikirjast ei tulene selgelt, kes on sihtrühm, keda vaide esitaja heategevuslikult toetab.”

"Eestikeelset Wikipediat edendav MTÜ Wikimedia Eesti otsustas pärast meie emaorganisatsiooni Wikimedia Foundation ja Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liiduga nõupidamist mitte järele anda, nagu enamik kodanikuühendusi riigiga silmitsi seistes teeb, vaid kaevata maksuamet heategevuse uue kitsa tõlgenduse asjus kohtusse. Me elame Eestis, see on meie endi riik. Meie kõigi huvides on, et ta käituks arukalt," kirjutab Raul Veede ERR uudisteportaalis.