Üliõpilased jätkavad laiapõhjalisi tegevusi kuni reformieelnõu lõpphääletuseni. „Teeme seda selleks, et saadikud ei unustaks, et ootame oma tuleviku suhtes otsuseid. Tahame, et neis otsustes arvestataks ka tudengite soovidega,” sõnas Eesti Üliõpilaskondade Liidu esimees Eimar Veldre.

Tudengid ootavad riigikogus esindatud erakondadelt selgeid seisukohti enne neljapäevast kultuurikomisjoni istungit. „See oleks eeldus dialoogiks ja võimalikeks kokkulepeteks. Hetkel meie seisukohtadega arvestatud ei ole,” tõdes Veldre. „Kuid kellele seda reformi siis õigupoolest tehakse?”

Üliõpilasesindajad asuvad riigikogu liikmetega ka isiklikult suhtlema, et kõrgharidusreformi teema jõuaks iga rahvasaadikuni ja et tudengite seisukohad ja ootused oleksid riigikogule tervikuna selged.

Riigikogu kultuurikomisjon arutab kõrgharidusreformi eelnõud 12. jaanuaril, pärast mida saadetakse see riigikogu suurde saali hääletusele. „Poliitikutel on veel aega kuulata neid, kellele reformi tehakse. Praegune kava ei ole küll see tasuta kõrgharidus, mida valimistel lubati,” tõdes Veldre.