Iga päev lisandub veel uusi kahjunõudeid ning ka kahjusumma suureneb kindlasti, teatas Eesti kindlustusseltside liit. 

Kindlustusseltside liidu juhatuse liikme Andres Piirsalu sõnul hüvitatakse tormi põhjustatud kahju kohe kõigile, kes on kindlustuslepingust tulenevad kohustused täitnud ning tormikahjude katteks aegsasti kindlustuslepingu sõlminud.

„Kogukahju võib veel märkimisväärselt suureneda, sest iga päev laekub juurde nii uusi kahjuteateid kui ka selguvad täpsemalt konkreetsete kahjude rahalised suurused. Tihti just suuremate kahjude korral võtab kahju täpse suuruse väljaselgitamine rohkem aega, sest enamasti on tegu olemuselt keerukamate juhtumitega,“ ütles Piirsalu. 

Kahjuavaldusi laekus kõikjalt Eestist, kuid enamasti Tallinnast ja Harjumaalt. 79 protsenti kõigist kahjuavaldustest on seotud hoonetele ja rajatistele tekkinud kahjuga. Tänaseks teada olev suurim üksikkahju on summas 75 000 eurot.

Kindlustusleping tuleks üle kontrollida

Kuna tormihooaeg ei ole kaugeltki möödas, soovitab kindlustusseltside liit üle kontrollida, kas sõlmitud kindlustusleping pakub kaitset tormiga kaasneda võivate, seal hulgas üleujutusega seotud kahjude vastu. Kui lepingust ei selgu üheselt, kas kindlustus tormi ja üleujutuse vastu on olemas, tuleks pöörduda kindlustuskaitse täpsustamiseks oma kindlustusseltsi poole.

Sõltumata kindlustuskaitse olemasolust on asjakohane võtta ette ennetavaid samme võimaliku kahju vähendamiseks. Eelkõige tuleb alati tagada inimeste ohutus. Näiteks on soovitatav vältida väljas viibimist, ka liikluses osalemist. Tugeva tuule korral võivad näiteks murduvad puud või hoonest eraldunud detailid inimesi vigastada ja ka vara kahjustada.

Seda maksab arvestada ka näiteks auto parkimiseks kohta otsides. Alati tuleks ette mõelda, millised on võimalused abi kutsumiseks, kui peaks probleemid tekkima. Näiteks tuleks hoida käepärast laetud mobiiltelefon.

Üleujutuse ohuga alalt tuleb sõidukid ja muu vett mittetaluv vara aegsasti ohutumasse kohta viia. Kui on oht, et vesi tungib hoonesse, on mõistlik ohustatud korrustelt asjad ära tuua ning kõrgemale paigutada. Mõnel juhul piisab ka sellest, kui näiteks mööbel lihtsalt põrandast kõrgemale, näiteks telliskividele tõsta. Kui on juba kindel, et vesi majja tungib, tuleb inimeste ohutuse tagamiseks elekter ja küttesüsteemid hoones välja lülitada.

Arvestada tuleb ka asjaoluga, et üleujutuse ajal vee välja pumpamine keldrikorruselt võib rohkem kahju kui kasu tuua. Pärast üleujutust tuleb hallituse tekkimise vältimiseks tagada ehitise konstruktsioonide kiire kuivatamine. Et vältida üleujutuse järgsest valesti talitamisest tingitud täiendavaid kahjusid, soovitab kindlustusseltside liit selles osas ehitusspetsialistidega konsulteerida.