Pankade kaudu sisselogimine ebaõnnestub

Kaebus: netipanga kaudu igal juhul sisse ei lubata. Viskab ette, veebileht ei ole saadaval.

Statistikaamet: Pankade kaudu sisselogimine võib ajutiselt olla häiritud ülekoormuse tõttu. Kui panga kaudu sisselogimine mingil hetkel ei tööta, siis on ülekoormuse tõttu häiritud panga ja e-keskkonna vaheline liiklus. Probleemiga tegeletakse.

Tekib turvalise ühenduse viga

Kaebus: esines viga ühendumisel aadressiga estat.stat.ee. SSLipartner ei saanud kokkuleppelelubatud turvaparameetrite seadetes.

Statistikaamet: ID-kaardiga ning mobiil-ID’ga otse e-vastajasse sisselogimine on kõige parem meetod e-loendusel osalemiseks, kuna vajab tööks kõige vähem osapooli. Vigade tekkimisel soovitame kustutada veebilehitseja ajalugu ja sulgeda kõik veebilehitseja aknad enne e-loendusel osalemist.

Tekivad ootamatud veateated

Kaebus: jõudsin ankeediga ca poole peale, kui viskas ette errori ja oligi kogu lugu. 

Statistikaamet: Valdav osa ootamatuid veateateid pärinevad veebilehitseja „tagasi“ nupu kasutamisest või sama veebilehitsejaga järjest mitme inimese poolt e-loendusel osalemisest. Brauseri "tagasi" nupu kasutamine võib viia "ootamatu viga" teadeteni, kuna võimaldab muuta ankeedi andmeid nii, et nad andmebaasi ei jäädvustu. Andmete korrektsuse tagamiseks kuvatakse sel juhul "ootamatu viga" teade ning jätkamiseks peaks e-loendusest väljuma, brauseri ajalugu puhastama ning brauseri aknad taaskäivitama.

Peresuhted on sassis nagu Ladina-Ameerika seebikas

Kaebus: muffigi seal eile töötas, mees oli poja laps ja minu isa ühtlasi ka.

Statistikaamet: Keerulisemate leibkonnasuhete puhul võib esineda ankeedis loogikaviga, mille tulemusena kuvatakse inimestevahelised suhted vigaselt. Loogikaviga on plaanitud parandada hiljemalt 3. jaanuaril, vigaste suhete ilmnemisel vabandame ning palume uuesti e-loenduse ankeeti täita alates 4. jaanuarist.

Võimalus täita loata teise ankeeti

Kaebus: kui kellegil jääb sessioon poolele, siis võid oma ID-ga sisse logida, aga jätkata saada eelmise inimese asju (NB! mis siis, et ID kaart on tuvastatud ja paroolid sisestatud!) Ei tea, kas nii mingi tagauks ka panka jäetakse.

E-loendusel on autenditud esimene inimene, kes loendusele sisse logis. E-loendusest väljumisel peab kindlasti kasutama „välju“ linki ning soovitatav on enne järgmise inimese poolt kasutamist kustutada veebilehitseja ajalugu ja sulgeda kõik veebilehitseja aknad. Mitme kasutaja poolt korraga samast veebilehitsejast e-loendusel osaleda ei saa.

Korrektne käitumine on kirjeldatud kasutusjuhendis siin:

Miks programm ei näita viga, kui e-posti aadressist jääb puudu @ märk

Kaebus: tuli sisse ka näpukas, maili aadressist jäi puudu @. Normaalne programm oleks pidanud seda märkama ja viga näitama.

Vastuste sisestamiseks tuleb võtta aega, lugeda küsimused rahulikult läbi ja siis alles vastata. Enne „Salvesta ja jätka“ vajutamist tuleks vastus tähelepanelikult veel kord üle lugeda.

E-loenduse keskkonna töökiirus on väike

Esimestel jaanuari tööpäevadel eeldame tavalisest suuremat huvi e-loendamise vastu. Võimaluse korral tuleks ankeedi täitmine ajastada jaanuari keskpaika, kui infosüsteemi töökoormus on madalam. Kui ankeedi täitmine muutub ebamugavalt aeglaseks, soovitame täitmise katkestada ning jätkata seda hiljem – kõik „salvesta ja jätka“ nupuga jäädvustatud andmed jäävad alles ning neid hiljem muutma ei pea.

Probleemid aadressi märkimisega

Kaebus: aadressi ei saa sisestada, kuna tänav, kus ma paiknen, on nii uus, et seda pole nende andmebaasis.

Statistikaamet: Eluruume sisaldavate hoonete aadressid on seisuga mai 2010, sest nii suure valimi koostamine on mahukas töö. Seetõttu ei ole uuemaid aadresse aadressotsingus. Kui inimene teab, et tema eluhoone aadress on muutunud, siis kasutage eelmist aadressi ja uus aadress kirjutage märkustesse.

Kaardipildi tegemisel kasutasime maa-ameti andmeid seisuga jaanuar 2011. Kui kaardil ei ole näha hoonet, siis seda ei ole jõutud veel kaardistada. Talunimede ja hoone numbrite kuvamisel kasutatud andmed on seisuga mai 2010 ning sellest ajast võib olla toimunud palju muudatusi. Muudatused on võimalik kirja panna märkustesse.

Aadressi märkimisel tuleks kindlasti tähele panna, et tänava nimele ei tohiks lisada juurde infot tn/tänav, pst/puiestee vms, vaid märkida lihtsalt tänav ja maja number, nt „Endla 15“. Kui otsing aadressi siiski ei leia, on võimalik maja märkida kaardile. Mõnel juhul võib tänava juures olla harjumuspärasest erinev märge, nt harjumuspärase „maantee“ asemel „tänav“. Sel juhul ei tohi aadressi ise muutma hakata. Kui maja on geograafiliselt kaardile märgitud õigesse kohta, siis seal ongi juba õige aadress.

Kui maja pole ka kaardil, siis tuleks aadress kirjutada märkuste lahtrisse.

Probleemid töökoha aadressiga

Kaebus: töökoha aadressi määramine ostus ülejõu käivaks ülesandeks, vaid Tallinna kohta ütles tark masin, et pole piisavalt täpne ja tänavanime lisamisel ei suutnud Pärnu maanteed leida, lõpuks jätsin määramata ehk siis liigitusin liikuva töökohaga isikute hulka.


Töökoha aadressi küsitakse asustusüksuse (s.o. küla, alevi, alev, vallasisene linn, linn, Tallinna puhul linnaosa)tasemel. Aadress tuleks sisestada kujul: Kesklinna linnaosa või Tartu linn või Kiili alev jne ja seejärel klõpsata Leitud aadressil.

Statistikaamet soovitab tutvuda nende kodulehel oleva infoga

Väga paljudele küsimustele on vastused kodulehel olemas ja inimesed võiks enne ankeedi täitma asumist kodulehel oleva infoga tutvuda. See vähendaks oluliselt klienditoe telefonijärjekordi ning hädasolijad saaksid kiiremini liinile.