"IRL peab vajalikuks elamislubadega seonduva põhjalikku uurimist ja kõigi uurimistulemuste avalikustamist. Erikomisjoni moodustamine on üks võimalus. IRL-i fraktsioon kujundab oma seisukoha erikomisjoni loomise osas jaanuaris," sõnas Iva BNS-ile.

Tema sõnul on lisaks korruptsioonikomisjoni tööle vajalik läbi viia ka teenistuslik järelevalve. Seega peab Iva vajalikuks ka siseministri ettepanekut ekspertkomisjoni loomiseks.

"Riigisekretäri hinnangul on otstarbekaim viis asjaolude selgitamiseks teenistusliku järelevalve läbi viimine. Siseministeerium on sellega juba alustanud," sõnas Iva.

Tema sõnul pole oluline kui mitu erineva tasandi komisjoni juhtumi uurimisega tegelevad. "Tähtis on see, et avalikkus saab elamislubadega seonduva osas selged ja faktipõhised vastused," ütles Iva.

Elamislubade teema tõusis teravalt päevakorda novembri lõpus, kui ETV saade Pealtnägija avaldas, et IRL-i kuuluvad poliitikud Indrek Raudne ja Nikolai Stelmach hangivad oma ettevõtete kaudu Vene uusrikastele Eesti elamislube.

Elamislubade-skandaali sattunud Indrek Raudne ja Nikolai Stelmach lahkusid IRL-ist. Samuti lahkus Raudne riigikogu liikme kohalt, erakonna eestseisusest ja Tallinna piirkonna juhatusest. Stelmach lahkus Tallinna linnavolikogust, erakonna volikogust ja Eesti Raudtee nõukogust.