„Ametiühingute nõutud miinimumpalga tõus alates 2012. aastast vajaks ainuüksi tuleval aastal lisaraha vähemalt 77,3 miljonit eurot. Selline nõudmine on riigieelarve võimalusi arvestades sügavalt ebarealistlik ja välistab kokkuleppele jõudmise. Tööandjad suhtuvad kollektiivlepingu läbirääkimistesse vastutustundlikult ega saa endale võtta kohustusi, mille täitmiseks ei saa haiglad raha ei haigekassa ega ka riigieelarvest,“ ütles Eesti Haiglate Liidu juhatuse esimees Urmas Sule.

„Töötajad on tervishoiusüsteemi suurim väärtus ja ilma arstide, õdede ning teiste spetsialistideta ei saa me kvaliteetset tervishoiuteenust pakkuda ega teenuste kättesaadavust vähemalt praeguselgi tasemel hoida. Meie arstid-õed vajavad positiivse palgatrendi näol kindlust, et neid töötajatena väärtustatakse. Haigekassa eelarves puuduvad võimalused alampalga tõusuks 2012. aastal, küll aga valmistume alampalgaläbirääkimisteks 2013. aasta osas,“ lisas Urmas Sule.

Alates 1. jaanuarist 2012 kaotatakse tervishoiuteenuste hindadele 2009. a kehtestatud hinnakärbe ja see annab Urmas Sule hinnangul haiglatele võimaluse töötingimusi mõnevõrra juba algaval aastal parandada. „Paraku ei võimalda hinnakärpe kaotamine minimaalpalka tõsta,“ lisas Sule.

Eesti Haiglate Liidu, Eesti Õdede Liidu, Eesti Tervishoiualatöötajate Ametiühingute Liidu ja Vabariigi Valitsuse vahel 2007. aastal sõlmitud üleriigiline kollektiivleping reguleerib õdede, tervishoiuteenuse osutamisega seotud spetsialistide (bioanalüütikud, füsioterapeudid, tegevusterapeudid, radioloogiatehnikud) ning tervishoiuteenuse osutamisega seotud hooldajate (hooldusõed, hooldajad, põetajad ja sanitarid) vahelisi kollektiivseid töösuhteid.

Eesti Arstide Liit ja Eesti Keskastme Tervishoiutöötajate Kutseliit keeldusid 2007. aastal üleriigilisele kollektiivlepingule alla kirjutamast.