Detsembri alguses algatatud erakonnaseaduse muudatus võimaldaks vastu võtmisel asutada erakondadel demokraatia arendamise sihtasutusi (DASA), mis omakorda oleksid riigieelarvest rahastatavad. DASAde finantseerimiseks suurendati riigieelarve viimasel lugemisel välisministeeriumi eraldisi ligi 10 protsenti - 945 000 euro võrra. Eraldised on mõeldud nii rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksudeks, arengu- ja humanitaarabile eraldatavateks kuludeks kui ka euroopalikke väärtusi toetavatele projektidele.

Kavakohaselt eraldataks riigikogu erakondadele aastas kokku 800 000 eurot ehk praegu parlamendis tegutsevad neli erakonda saaksid igaüks 200 000 eurot aastas.

Minister Paet ütles, et enne kui riigikogu pole võtnud vastu seadust, mis nimetatud sihtasutuste tegevust ja rahastamist reguleerib ja selgitab, seni pole välisministeeriumi eelarvesse pandud eelarverida niikuinii võimalik kasutada. "Seega edasine sõltub täpselt sellest, mil moel riigikogu nende sihtasutuste tegevust seaduses ette hakkab nägema. Ja seda eelnõu pole riigikogu veel arutama hakanud," märkis Paet.

"Mis puudutab eelarvetehnilist poolt, siis ka siin tuleks koos neid sihtasutusi puudutava seaduse aruteluga arutada ka seda, mis on kõige õigem koht selle eelarverea jaoks riigieelarves. Minu hinnang on, et see võiks olla pigem naiteks riigikogu eelarve."

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid