"Václav Havel, liberaalse kodanliku ettevõtlus- ja haritlaspäritoluga boheemlik intellektuaal, kandis ja kehastas seda vaimsust, mis aitas ära võita Kremli inimvaenuliku laiutamise Euroopas," ütles Rummo Delfile.

"Hiljem tuli tal vastu seista küll saavutatud vabaduse labasele kuritarvitamisele, küll suurushullustuslikele katsetele oma kodumaad isoleeritusse viia, küll lihtsalt laisale provintsialismile, ja mitte alati ei saatnud teda edu."

"Usun, et Václav Haveli pärandi põhjalik läbitöötamine annab mõndagi õpetlikku demokraatia arendamiseks ja tugevdamiseks. Eriti nendes maades, nagu Eestigi, kus sellega tuli paarkümmend aastat tagasi pihta hakata, kuigi vaim oli valmis, peaaegu nullist või kauge mälestuse põhjal."