Loot meenutas Vaherile saadetud kirjas, et peaminister Andrus Ansipi hinnangul peaks elamislubade andmisega seotud küsimusi uurima riigikogu korruptsioonivastase seaduse kohaldamise erikomisjon. "Seda arvestades leian, et veel ühe uurimiskomisjoni moodustamine ei ole põhjendatud," kirjutas Loot BNSi teatel.

Loot juhtis Vaheri tähelepanu ka sellele, et vabariigi valitsuse seaduse kohaselt on minister kohustatud teostama teenistuslikku järelevalvet ministeeriumi struktuuriüksuste ja ministeeriumi valitsemisala valitsusasutuste üle.

Vaher tegi esmaspäeval riigikantseleile ettepaneku moodustada elamisloaskandaali uurimiseks ekspertkomsjon, mida hakkaks juhtima riigisekretär Heiki Loot. Isamaa ja Res Publica Liitu kuuluv Vaher märkis, et avalikkuses on esitatud kahtlusi, kas 2011. aasta sisserände piirarvu tõstmine ning sisserände piirarvu jagamine elamisloa andmise aluste ja põhjuste järgi oli asjakohane ja põhjendatud.

Sellega seoses palus Vaher riigisekretäril moodustada ekspertidest koosnev komisjon, et kontrollida siseministri tänavu 4. juulist pärinevat määrust sisserände piirarvu jagunemise kohta ja selle 15. oktoobril kehtestatud muudatust.

Siseministeerium alustas neljapäeval teenistuslikku järelevalvet, et selgitada, kas politsei- ja piirivalveameti (PPA) sisene elamislubade andmise ja kontrolli kord on väärkasutuste ärahoidmiseks piisav. Teenistusliku järelevalve algatas ministeerium pärast seda, kui oli ära kuulanud PPA elamislubade järelkontrolli esialgsed tulemused. Teenistuslikku järelevalvet hakkab läbi viima siseministeeriumi sisejulgeoleku asekantsler Erkki Koort.

Keskerakond ja Sotsiaaldemokraatlik Erakond (SDE) soovivad riigikogu erikomisjoni moodustamist elamisloaskandaali uurimiseks. Keskerakonna fraktsiooni esimees Kadri Simson andis esmaspäeval riigikogu juhatusele üle fraktsioonide algatatud riigikogu otsuse eelnõu erikomisjon moodustamiseks. Otsuse eelnõu järgi kuuluksid uurimiskomisjoni neli riigikogu liiget, sealhulgas neli asendusliiget.

Elamislubade teema tõusis teravalt päevakorda, kui ETV saade "Pealtnägija" avaldas, et paar nädalat tagasi veel Isamaa ja Res Publica Liitu kuulunud poliitikud Indrek Raudne ja Nikolai Stelmach hangivad oma ettevõtete kaudu Vene uusrikastele Eesti elamislube.