Oma pöördumises leiavad arstide liit ja tervishoiutöötajate kutseliit, et Henn Pärn ei järgi töötüli lepitamisel ametiühingute, kollektiivlepingu ja kollektiivse töötüli lahendamise seadusi ega ka kollektiivse töötüli lepitaja põhimäärust.

Kutseliidud rõhutavad, et menetluse võib peatada juhul, kui pooled pole asja lahendamiseks esitanud vajalikke dokumente või kui koosoleku käigus selgub, et asja läbivaatamiseks vajatakse täiendavaid dokumente, ekspertide arvamusi ja teisi toimingute jätkamiseks vajalikke tõendusmaterjale. Liitude hinnangul need tingimused aga täidetud ei olnud.

Henn Pärn ütles portaalile mu.ee, et ta on liitude süüdistustega kursis, kuid riiklikul lepitajal pole kohane anda ühe või teise vaidluse osapoole käitumisele hinnangut. Ta lisas, et arstide ja tervishoiutöötajate liitudel on õigus oma arvamusele.

"Riiklik lepitaja ei ole kohtunik," rõhutas Pärn. "Praegu tullakse aga riikliku lepitaja juurde nagu õigust nõudma. See on osapoolte konflikt ja mina pean lepitama. Lepitaja juures lahendatakse huvide konflikti, mitte ei mõisteta õigust."

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid