Lähetustega seotud majutuskulu maksuvaba piirmäära kaotamisega võib jääda 2012. aastal laekumata kuni 0,5 miljonit eurot tulumaksu ning 0,8 miljonit eurot sotsiaalmaksu. Seega on muudatuse maksimaalne mõju riigieelarvele 1,3 miljonit eurot.

Rahandusminister Jürgen Ligi selgitas valitsuse pressikonverentsil, et edaspidi on majutuskulud ettevõtlusega seotud kulud ega lähe erisoodustuste alla. Ka varem kehtinud piirmäärad olid Ligi sõnul ajale jalgu jäänud ja need kaotati ära. Tema sõnul sõltub kulude katmine eraettevõttest.

Riigiasutustel jääb eelnõu kohaselt muutumatuna kehtima teenistuslähetuse majutuskulu ülemmäärana riigisisesel lähetusel 77 eurot ja välislähetusel 128 eurot ööpäevas.

Ülempiirist kallimat majutust võib endiselt hüvitada vaid ministeeriumi kantsleri ja muu ametiasutuse juhi kehtestatud korras tingimusel, et puudub võimalus kasutada piirmäärale vastava hinnatasemega majutuskohta.