Mupo juht Monica Rand kinnitas, et linnavalitsuses võeti täna tõesti vastu määrus, mille eesmärk on anda Tallinna munitsipaalpolitsei ametile pädevus väärtegude menetlemiseks majandustegevuse registris registreeringut mitteomavate kaubandustegevuse valdkonnas tegutsevate kauplejate ja kaubanduse korraldajate suhtes.

Samuti annab määrus munitsipaalpolitsei ametile pädevus põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 14 sätestatud väärtegude menetlemiseks (vanema vastutus koolikohustuse täitmise tagamata jätmise eest).