Eesti elamislubade väljastaja politsei- ja piirivalveamet analüüsis aasta alguses elamislubade võimalikke väärkasutusi, kuna täheldas hüppelist kasvu elamislubade taotlustes, ütles Delfile PPA välismaalaste talituse juhataja Liis Valk.

Valk märkis, et juba kevadel olid luubi all nimelt firmade juhtkondades töötamiseks taotletud elamisload, kuna nende vastu suurenes huvi plahvatuslikult. “Kõigi nende taotluste osas tehti järelkontroll ning tuvastati arvukalt väärkasutusi,” nentis Valk. Nendest lubadest 65 on asutud nüüd kehtetuks tunnistama.

PPA kodakondsus- ja migratsiooni valdkonna pressiesindaja Ene Vihtla ütles Delfile, et amet teavitas analüüsi tulemustest ja tekkinud olukorrast siseministeeriumi 26. mail, mil siseministriks oli teist kuud Nikolai Stelmachi ja Indrek Raudse erakonnakaaslane Ken-Marti Vaher.

Ministeeriumgi kinnitas Delfile, et politsei- ja piirivalveamet teavitas siseministeeriumi, et sisserände piirarv täitub ebatavaliselt kiiresti äriühingu juhtorgani liikmete elamislubadega, mai lõpus. Ministeerium teavitas probleemist ka majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi, kaubandus-tööstuskoda ning tööandjate keskliitu.

Taotluste arvu plahvatusliku kasvu tõttu esitas siseministeerium minister Vaheri ettepanekul ja erakonnakaaslase Juhan Partsi allkirjaga ettepaneku tõsta tänavust elamislubade kvooti 336 võrra 1344ni ehk seadusega lubatud maksimumini, mida valitsus 29. septembril ka tegi.

Siseministeerium märkis Delfile, et pöördus piirarvu suurendamise vajaduse selgitamiseks MKMi ja kaubandus-tööstuskoja poole, kes mõlemad pidasid kvoodi tõstmist vajalikuks. Elamislubade kvoodi kasvatamise eesmärk oli ministeeriumi sõnul toetada elamislubade andmist eelkõige kõrgelt kvalifitseeritud töötajatele ja majandust arendada.

“4. juulil kehtestas siseminister määruse, millega keelas sel aastal juhtorgani liikmetele elamislubasid rohkem anda. Juba esitatud fiktiivsete taotluste tõttu täitus senine sisserände piirarv 31. augustil,” sõnas ministeerium, et tekkis elamislubade väärkasutamiste kahtlus.

ETV saade “Pealtnägija” paljastas üle-eelmisel nädalal ulatusliku elamislubade vahendamise äri Vene ärimeestele, millega on ühel või teisel viisil seotud IRL-i poliitikud Nikolai Stelmach, Indrek Raudne ja Siim Kabrits. Stelmach ja Raudne on nüüdseks kõigilt oma poliitilistelt ametikohtadelt tagasi astunud ning möödunud nädala lõpus astusid nad välja ka erakonnast.

Riigiprokuratuur alustas möödunud nädalal Stelmachi ja Raudse suhtes seoses Eesti Ekspressis ilmunud infoga kriminaalmenetlust karistusseadustiku mõjuvõimuga kauplemist käsitleva paragrahvi alusel.