Mailin Aasmäe rahandusministeeriumi avalike suhete osakonnast ütles ERR-i uudisteportaalile, et riigihangete järelevalve talitus leidis, et Peterburi Jaani kiriku renoveerimisel tehtud tehingute taga võivad olla väärteo tunnused.

"Otsus menetluse alustamiseks tehti 28. oktoobril," selgitas Aasmäe ja lisas, et menetluse üksikasju praeguse seisuga avaldada ei saa.

Prokuratuur alustas jaanuaris riigikontrolli palvel kriminaalmenetlust, et selgitada välja, kas Eesti Kontserdi endiste juhtide Aivar Mäe ja Marko Lõhmuse tegevuses seoses Peterburi Jaani kiriku renoveerimisel tehtud tehingutega esineb kuriteo või väärteo tunnuseid.

Riigikontroll oli 2010. aastal kultuuriministeeriumi haldusalas tehtud auditites tuvastanud, et ministeeriumi valitsemisala asutus Eesti Kontsert on Peterburi Jaani kiriku renoveerimisel korduvalt rikkunud seadust.