Koondamise korral lähtub uus ATS töölepingu seaduse vastavatest põhimõtetest, seisab uue ATSi eelnõu seletuskirjas.

Koondamise korral makstakse ametnikule tema ühe kuu keskmise põhipalga suurune hüvitis, samuti on tal õigus saada töötuskindlustushüvitist.

Erand kehtib siinjuures ministeeriumi kantslerile. Kui kantsleri ja ministri koostöö ei laabu, saab minister kantsleri ametist vabastada koos töötamise algusest kuue kuu möödumisel. Seni eeldati koos töötamist vähemalt üks aasta.

Kantsleri teenistusest vabastamise korral koostöö mittelaabumise tõttu makstakse talle hüvitisena põhipalk ametiaja lõpuni jäävate kuude eest, kuid mitte rohkem kui kuue kuu põhipalk.