"Rääkisin täna kodakondsuse- ja migratsiooniosakonna inimesega. Tema kinnitas mulle, et esimesed märkamised olid neil aprillis-mais käesoleval aastal. Äriühingu juhtkonda kuulumise alusel elamisloa saanud isikute suhtes lausjärelkontrolli alustati juba juulikuus," sõnas Ansip täna riigikogulaste küsimustele vastates.

Ansipi sõnul ei saa vastata tõele Jaanus Rahumägi eilne väide, et tema teadis sellest juba enne valimisi. "See nüüd tõele vastata ei saa, sest kaitsepolitseil neid andmeid tol ajal ei olnud ega saanudki olla, sest et politsei- ja piirivalveamet ja ka kodakondsus- ja migratsiooniosakond politsei- ja piirivalveametis selleks ajaks ei olnud mitte midagi avastanud," märkis peaminister.

See, kas antud valdkondade eest vastutavad ministrid peaksid tagasi astuma, on Ansipi sõnul nende endi otsustada. "Aga tagasiastumine, see on konkreetsete ministrite ja riigikogu otsustada. Aga ma eeldan seda, et enne taoliste väga kaalukate otsuste langetamist viiakse läbi väga põhjalik uurimine. Ja ma usun, et riigikogu komisjon on taolise uurimise läbiviimiseks kõige kohasem, sest ei ole mõeldav, et riigiametnikud hakkavad hinnangut andma ka riigikogu liikmete või ministrite käitumise eetilisusele. Sest praegu ei ole ju küsimuse all see, kas on sooritatud kuritegu või ei ole sooritatud kuritegu ainult, vaid küsimuse all on ka käitumise eetilisus."

Eesti Ekspress ja ETV saade "Pealtnägija" avalikustasid eelmisel nädalal, et IRLi liikmete Indrek Raudse, Siim Kabritsa ja Nikolai Stelmachiga seotud elamislubade vabrik on toonud Eestisse juba ligi 150 tundmatut, aga rikast venelast.