Serdjukovi 5. detsembril saadetud ja Kommersandi käsutuses oleva kirja järgi paranes Ühtse Venemaa tulemus sõjaväelaste ja nende perekonnaliikmete hulgas võrreldes eelmiste valimistega. Sel aastal sai Putini partei sõjaväeosades 80 protsenti häältest, 2007. aastal aga 66,9 protsenti, vahendab Lenta.ru.

Lisaks sellele tõusis valimistest osavõtu protsent 85-lt 95,5-le. Serdjukov juhtis tähelepanu sellele, et televisioonis näidati valimistest sõjaväeosades 23 positiivse sisuga uudislõiku, negatiivse sisuga aga mitte ühtki.

Serdjukov märkis lisaks, et kõige suurem toetus Ühtsele Venemaale oli sõjaväeosades, mis asuvad väljaspool Venemaad või asustatud punktidest kaugel, näiteks 102. sõjaväebaasis Armeenias (97,5 protsenti), 4. sõjaväebaasis Lõuna-Osseetias (95,3 protsenti) ning 17. õhu- ja kosmosekaitse eriinseneri-katseväeosas Arhangelski oblasti linnas Mirnõi-13 (99,4 protsenti).