Milline on teie hinnang parteikaaslaste elamisloaärile?

Seda sorti äri ei ole tipp-poliitikule kohane, nii Raudne kui Stelmach astusid tagasi oma ametitest. Kuigi riigikogu liikmetele ei ole ettevõtlus keelatud, siis antud juhul on tegemist konfliktiga riigikogu liikme staatuse ja äritegevuse vahel.

Siseministrina on alates esimeste probleemide ilmnemist selle aasta keskel olnud minu selge siht muuta rangemaks kogu elamislubadega seonduv ja hilissuvest olen algatanud uue välismaalaste seaduse eelnõu väljatöötamise.

Kas ja kuidas peaks üldse reguleerima riigikogulaste äritegevust?

See on laiema ühiskondliku arutelu teema. Nagu teada tegeleb äritegevusega küllalt palju riigikogu liikmeid. Oluline on ennekõike see, et huvid, millega ollakse seotud, on avalikkusele teada ja läbipaistvad. Samas ma ei välistaks, et selles osas vajaksid ülevaatamist ka kehtivad piirangud. Selles arutelus peaks olema loogiline initsiatiivi näitaja riigikogu ise.

Millal teie saite esimest korda teada, et parteikaaslased tegelevad elamisloaettevõtlusega?

Elamislubadega seotud vahendustegevusest sain teada intervjuu käigus "Pealtnägija" saatele.


Kui kiiresti peaks selguma analüüs, et kui mitu elamisloa ostjatest said selle fiktiivselt? Kas kontrolli viiakse läbi kiirendatud korras?

Siseministeeriumi korraldusel teostab politsei- ja piirivalveamet lauskontrolli kõigi sel aastal välja antud (ja ka veel välja antavate) piirarvu alla kuuluvate elamislubade suhtes, mille tulemused selguvad esimesel võimalusel uue aasta alguses.

Kiirendatud korras vaadatakse üle kõik Eesti Ekspressis avaldatud nimekirjas olnud isikute elamisload. Kui paljude suhtes neist alustab politsei- ja piirivalveamet elamisloa kehtetuks tunnistamise menetlust, selgub hiljemalt järgmise nädala lõpuks.

Olen teinud ka ettepaneku moodustada elamislubade piirarvuga seonduva uurimiseks sõltumatu ekspertkomisjon.