Kallo tuletas meelde, et saate andmetel küsiti teenuse eest 3500 kuni 4000 eurot, väikeste lisatingimustega, pool enne elamisloa väljastamist ja pool pärast ja sularahas.

"Juhuslikult vestlesin ühe ettevõtjaga, kes oli ka juhuslikult kokku puutunud ühe kodanikuga, kes oli elamisloa saanud tänu meie eespool mainitud ettevõtjatele. Too oli maininud, et teenustasu oli 10 000 eurot," ütles Kallo.

Keskerakondlane nentis, et maksmine võis toimuda sularahas, mis pole keelatud. "Aga kas saadud teenustasud on kõik arvele võetud ja nendelt kõik riigimaksud makstud? Pean silmas nii käibemaksu, tulumaksu, sotsiaalmaksu ja loomulikult ka töötuskindlustusmaksu," tundis ta huvi, lisades veel, et maksuamet võiks uurida küll, sest kui võtta ka ainult 4000 eurot ja tegemist oli kusagil 140 juhuga, siis ega see summa nii väikene ei olegi.

"Mis puutub aga elamisloa saanud klientidesse, kellel on Venemaal üsna kahtlane taust, mainitud on ju isegi mõne linna allilmastruktuuride juhti ja kes teab, palju neid veel on, siis selle vastu peaksid ju huvi tundma meie julgeolekuga tegelevad struktuurid. Olen ka sellel teemal mitme inimesega mõtteid vahetanud. Enamus on arvamusel, et kuna tegemist on valitsusliidu partei liikmetega ja veel enam, siseministri parteikaaslastega, siis üheksal juhul ühe vastu midagi ei juhtu."