Mis puudutab ministrite ametist lahkumise nõudmist puudutavat kirja, siis peavad need, kes lubasid vajadusel lahkuda, Laari sõnul oma otsuse tegema. "Huvitaval kombel ei leidnud see kiri erakonna eestseisuses ühtegi poolthäält," lausus Laar.

"Kui on lubatud erakonnast lahkuda, siis ju need inimesed nii teevad. Nagu näha, siis erakonnas neil toetus puudub."

"Samas, erakond leidis, et IRL kindlasti ei tolereeri mingite fiktiivsete elamislubade jagamist. Erakond tegi ka väga üheselt ministritele ülesandeks sellega tegeleda ja astuda kõik vajalikud sammud, et see lõpetada," lisas Laar.

Siseminister Vaher on Laari sõnul juba tühistanud üsna suure hulga neid elamislubasid, mida peeti fiktiivseks ja seda tegevust tuleb täie hooga jätkata. "Eestis ei tohi saada elamisluba keegi, kes võiks olla julgeolekuriskiks," ütles Laar.