Eestseisus otsustas usaldada siseminister Ken-Marti
Vaherit ja majandusminister Juhan Partsi. Ühiselt otsustati, et muutmist vajab seadusandlus, mis võimaldab anda fiktiivseid elamislubasid.

Ka jäid parteiliikmeteks edasi nii Indrek Raudne, Nikolai Stelmach kui Siim Kabrits.

Erakonna eestseisus võttis täna hommikul vastu avalduse, milles kinnitab, et IRL on läbi kogu oma tegevuse kaitsnud Eesti julgeolekut ning kindlat arengut.

"Seetõttu on IRL ühiselt seisukohal, et elamisloa tohivad kehtiva kvoodi raames saada vaid isikud, kes ei ole ohuks Eesti julgeolekule ning kes toovad meie ühiskonnale lisaväärtust.

Eesti on ajanud konservatiivset sisserännupoliitikat ja IRL leiab, et seda ei tohi muuta. Vältimaks fiktiivsete elamislubadega Eestisse ja Euroopa Liitu pääsemist tuleb julgeolekukontrolli nende üle oluliselt tugevdada. Kui keegi on saanud elamisloa fiktiivselt, tuleb see tühistada.

Tänase siseministri ajal on alustatud menetlused 65 elamisloa tühistamiseks. IRL volitab siseministrit astuma kõiki vajalikke samme fiktiivsete elamislubadega seonduva selgitamiseks.

Eestseisuses ei leidnud toetust 77 erakonna liikme poolt eile esitatud ettepanek, et riigikogust lahkuks lisaks Indrek Raudsele ka Siim Kabrits ning ministriametist kutsutaks tagasi Juhan Parts ja Ken-Marti Vaher.

Ettepanekut ei toetanud ükski eestseisuse liige. Selle vastu oli 11 inimest, erapooletuks jäi neli.

Olles ära kuulanud asjaosaliste selgitused, peab IRLi eestseisus küllaldaseks, et Indrek Raudne ja Nikolai Stelmach on astunud tagasi oma valitud ametitest.

Isamaa ja Res Publicasse (IRL) kuuluvad poliitikud Indrek Raudne ja Nikolai Stelmach hangivad oma ettevõtete kaudu Vene uusrikastele Eesti elamislube, teatas kolmapäeval ETV saade "Pealtnägija".

Telesaate andmetel on Tallinna vanalinnas Kooli 1/3 asuva maja korterisse, mille omanikud on Tallinna volikogu liige Nikolai Stelmach, riigikogu liige Indrek Raudne ning nende erakonnakaaslasest riigikogu liige Siim Kabrits, oma firma registreerinud suur hulk Venemaa ja teiste endise Nõukogude Liidu liiduvabariikide miljonäre. Samuti on mehed ajakirjanduse andmetel registreerinud ühte Paldiskis asuvasse korterisse kümneid välismaalastest ärimehi.

Raudse ja Stelmachi sõnul võib nende tegevust nimetada investeerimisbürooks. Peamiselt käib see Stelmachile kuuluva firma Advisory Partners kaudu, mis jagab tihti kliente Raudse firmaga Integer Invest, mille põhivaldkond on ärikinnisvara.

Muu hulgas pakub ettevõte teenust, mida Stelmach nimetab company house’iks. "Company house tähendabki seda, et meie investeerimisbüroo kliendid on saanud võimaluse kergema ja niiöelda suurema raamatupidamisteenuse tarvis registreerida juriidilist aadressi emaettevõtetel oma holding ja haldusettevõtete aadressi meie company house’i," sõnas ta.

Läinud nädala seisuga oli korterisse registreeritud 78 firmat.