"Julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjoni töö sisuks on kaitsepolitsei tegevuse ja jälitustegevuse seaduslikkuse kontroll. Kindlasti tunneme muret ja kogume informatsiooni julgeolekuriskide kohta. Eelkõige tuleks ära oodata siseministeeriumi analüüs, mis annaks selge pildi juhtunust ning selle seaduslikkusest. Juhul kui avastatakse fiktiivseid elamislubade andmisi on julgeolekurisk väga suur," teatas Aru Delfile.

"Ajakirjanduse vahendatud materjalide alusel momendil juhtunut hinnates taandub lugu parlamendiliikmete eetikale. Mingit täiendavat infot komisjonile laekunud ei ole. Meie komisjoni liikme tegevusele saab eelkõige hinnangu anda tema ise ja IRL-i fraktsioon. Ma loodan, et IRL teeb asjaolud selgeks ühemõtteliselt ja kiiresti," lisas Aru.