Valitsuse otsuse kohaselt on edaspidi haigekassal Harju, Pärnu, Tartu ja Viru osakond, ütles neljapäeval majandus- ja kommunikatsiooniminister Meelis Atonen.

Esimesse osakonda kuulub Harjumaa, selle keskus on Harju maakonda kuuluvas Tallinnas. Pärnu osakonda hakkavad kuuluma Pärnu-, Lääne-, Saare-, Hiiu- ja Raplamaa. Tartu osakond hõlmab Tartu-, Viljandi-, Jõgeva-, Võru-, Valga- ja Põlvamaa. Jõhvis asuvasse Viru osakonda kuuluvad Ida- ja Lääne-Virumaa ning Järvamaa.

Seni oli haigekassal Harju, Lääne, Pärnu, Rakvere, Tartu, Kagu ja Ida-Viru osakond.

Muutuse otstarve on maandada ravikindlustushüvitiste maksmise riski, sest hüvitiste maksmiseks vajaliku raha jaotus sõltub piirkondlikes osakondades kindlustate nimekirja kantud isikute arvust.

Atoneni kinnitusel ei mõjuta struktuurimuudatus ravikindlustatute suhtlemist haigekassaga, kuna kõikides endistes piirkondlikes osakondades säilitatakse klienditeenindused.