Koosolekul leiti, et oma missioonist, Eesti olukorrast ja liikmeskonna potentsiaalist tulenevalt peab ERK teavitama avalikkust eelkõige ebasoodsatest arengutest ja mõjutama järjekindlalt ja tungivalt, nii et sõnum kohale jõuaks, otsusetegijaid silmas pidama kaugemaid, Eesti jätkusuutlikkust tagavaid eesmärke.

Rooma Klubi on 1968. aastal Roomas asutatud mõttekoda. See on mõttetalgute keskkond ning uurimiskeskus, mis keskendub loovusele ja algatusvõimele. See on grupp teadlasi, ökonoomikuid, majandusinimesi, kõrgetasemelisi avaliku sektori töötajaid, valitsusjuhte ja endisi valitsusjuhte üle maailma.

Rooma Klubi Eesti organisatsioon asutati 2001. aastal ning praegu kuulub sinna 52 teadlast, majandus- ja ühiskonnategelast.