“Kutsume kõiki kristlasi Eestis, kõiki Eesti Vabariigi kodanikke eesseisval rahvahääletusel osalema ning juhinduma oma isikliku otsuse langetamisel usaldusest Jumala vastu,” luges peapiiskop Jaan Kiivit teisipäeval avaldatud rahva poole pöördumise sisu ajakirjanikele.

“EL-i pooldava otsuse tegi konsistooriumi täiskogu ja piiskoplik nõukogu, kuhu kuuluvad kirikuvalitsuse liikmed, 12 praostkonna praostid ja abipraostid, usuteaduskonna instituudi- ja Tartu ülikooli usuteaduskonna ordineeritud õppejõud, said antud pöördumise tekstid ja toimus hääletamine. See pöördumine leidis üksmeelselt toetust, ainult üks piiskopliku nõukogu liikmetest, Võru praost Andres Mäevere oli selle üleskutse tegemise vastu,” rääkis Kiivit.

Assessor praost Andres Põder lisas, et Euroopa Liiduga liitumine oleks Eesti noorsoole kahtlemata arendav ja igati kasulik otsus. “Kas või keskkond, kus meie noor kasvab, paraneks. Statistika järgi on Eesti oma kristlaskonna protsendilt kõige viimasel kohal nii seniste kui liituvate Euroopa Liidu riikide hulgas,” selgitas Põder. “Samuti tuleks liitumine kasuks koolituse vallas, näiteks usuõpetuse teema on kogu haridusmaastiku kujundamise küsimus, see leiaks Euroopa Liidus kindlasti rohkem tähelepanu.”

Kiivit ütles ajakirjanikele, et EELK ei kavanda aktiivset osalemist Euroopa Liitu pooldavas referendumieelses kampaanias. “Me jääme äsjase avalduse juurde, kuna sotsiaalne vastutus jääb kirikule niikuinii.”

Kiivit ei karda, et kirik muutuks poliitiliste võitluste tallermaaks ainsa üleskutse vastu protestija Võru praosti Andres Mäevere Eesti Kristliku Rahvapartei koosseisu kuulumise tõttu. “Alati on teisitimõtlejaid ja rahulolematuid,” selgitas Kiivit.

Mäevere põhjendas esmaspäeval oma vastuseisu väitega, et EELK juhtkond külvab oma tegevusega lahkhelisid ja rahulolematust EELK liikmeskonna hulgas, sest mitte kõik EELK liikmed pole veendunud Euroopa Liiduga ühinemise pooldajad.