“Euroopa Liit kui institutsioon kannab endas selgelt jumalatuse märki,” märkis EL-i vastu olevasse Kristlikku Rahvaparteisse kuuluv Mäevere avalikus pöördumises peapiiskop Jaan Kiivitile ja EELK konsistooriumile.

“Juhin Teie tähelepanu asjaolule, et sellise kaaluga avalduse tegemine saaks kuuluda ainuüksi EELK Kirikukogu kompetentsi. EELK kehtiv põhikiri ei näe ette ei konsistooriumi ega ka piiskoppide kompetentsi selles osas,” kirjutas Mäevere.

Mäevere väitel külvab EELK juhtkond oma tegevusega lahkhelisid ja rahulolematust EELK liikmeskonna hulgas, sest mitte kõik EELK liikmed pole veendunud Euroopa Liiduga ühinemise pooldajad. “Võib arvata, et piirjoon pooldajate ja sellega mitte nõustujate vahel on ligikaudu sama, nagu avaliku arvamuse uurimise tulemused seda näitavad kogu rahva kohta,” teatas Mäevere.

EELK konsistooriumi koostatud kavandis on kirjas selge üleskutse hääletada 14. septembril referendumil euroliiduga ühinemise poolt. EELK peapiiskop ja assessorid avalikustavad oma pöördumise teisipäeval.